Проєкт розпорядження начальника ВА  "Про бюджет Слов'янської міської територіальної громади ..."  № 04-05/4 від 01.12.2023р. 
Документ №04-05/4 від 01.12.2023р. Прийнятий
        

 
Розпорядження

Розпорядження начальника ВА  Про бюджет Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік 0554100000 (код бюджету)
Розпорядження начальника ВА  №2459 від 18.12.2023р. Чинний

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

01.12.2023p. - Оприлюднено
08.12.2023p. - Оновлено (нова редакція)
18.12.2023p. - ПрийнятийПроєкт
Шаульська В.В.
УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
КРАМАТОРСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇЇ
 
м. Слов'янськ
 

Про бюджет Слов’янської міської територіальної громади на 2024 рік

0554100000

(код бюджету)Враховуючи Указ Президента України від 06.11.2023 № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 08.11.2023 року № 3429-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», керуючись Бюджетним кодексом України, ст.15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постановою КМУ від 11.03.2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», проєктом розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік»:

1. Визначити на 2024 рік:

доходи бюджету міської територіальної   громади у сумі 857 046 178 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної  громади – 854 500 078 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної   громади  – 2 546 100 гривень, у тому числі бюджет розвитку 535 000 гривень згідно з додатком 1 до цього розпорядження;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі  857 046 178 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 828 152 758 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 28 893 420 гривень, у тому числі бюджет розвитку 26 882 320 гривень згідно з додатком 3 до цього розпорядження;

надання кредитів з бюджету міської територіальної громади у сумі 12 312 220 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету

міської територіальної громади – 12 550 200 гривень (виділення коштів на виконання гарантійних зобов`язань з платежів, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді)  згідно з додатком 3, 4 до цього розпорядження;

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 26 347 320 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 26 347 320 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної   громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду бюджету міської територіальної   громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 2 700 000 гривень, що становить 0,33 відсотків видатків загального фонду бюджету міської територіальної   громади, визначених цим пунктом, (відповідно до абзацу четвертого частини першої пункту 22 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України). Використання коштів резервного фонду бюджету здійснюється відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» (зі змінами), розпорядження начальника Слов’янської міської військової адміністрації від 19.01.2023 №32 «Про використання коштів з резервного фонду бюджету Слов’янської міської територіальної громади».

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2024 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатками 3, 4 до цього розпорядження.

3. Затвердити на 2024 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього розпорядження.

4. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього розпорядження

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм та заходів у 2024 році, які фінансуватимуться по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої розпорядженням начальника Слов’янської міської військової адміністрації від 06.12.2023 №2325, згідно з додатком 7 до цього розпорядження.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної   громади на 2024 рік до доходів загального фонду бюджету міської територіальної   громади  належать доходи, визначені статтею ст.64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік у частині доходів, фінансування та кредитування є надходження, визначені ст.691, ст.71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної  громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України.


9. Установити, що:

1) фінансування видатків бюджету міської територіальної громади здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;

2) розпорядники коштів бюджету міської територіальної громади мають право брати зобов'язання на здійснення витрат тільки в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених їм на 2024 рік, враховуючи необхідність виконання зобов'язань минулих років, взятих на облік органами Державного казначейства України;

3) керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.


10. Фінансовому управлінню Слов’янської міської військової адміністрації:

1) надати право на:

отримування позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;

розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах  тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної   громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України;

2) здійснювати відображення змін до розпису бюджету міської територіальної   громади у випадку внесення Міністерства фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації  доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних   розпорядників коштів міського бюджету за відповідними кодами; 

3) довести головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної  громади лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін;

4) забезпечити оприлюднення цього розпорядження відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.


11. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної   громади:

1) забезпечити упорядкування видатків, здійснюваних за рахунок бюджетних коштів, з приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність до бюджетних призначень, передбачених на їх утримання в 2024 році;

2) забезпечити згідно з частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання і водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи простроченої заборгованості за надані послуги, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання у натуральних показниках відповідно до   встановлених бюджетних призначень;

3) забезпечити контроль за відповідністю видатків бюджету міської територіальної громади, передбачених в бюджеті на 2024 рік по кожній галузі, показникам програми економічного і соціального розвитку міста, та  контроль за їх виконанням;

4) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим розпорядженням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

5) забезпечити управління бюджетними коштами у межах встановлених їм повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи

ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

6) здійснювати видатки за незахищеними статтями бюджету в межах наявних ресурсів без збільшення обсягу кредиторської заборгованості;

7) брати зобов'язання по спеціальному фонду бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду;

8) зобов’язання, взяті розпорядником бюджетних коштів, без відповідних бюджетних асигнувань не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням;

9) вживати дієві заходи для ліквідації простроченої кредиторської заборгованості та не допускати зростання дебіторської заборгованості.


12. Додатки 1-7 до цього розпорядження є його невід'ємною частиною.


13. Опублікувати це розпорядження в установленому порядку не пізніше, ніж через п’ять днів із дня його прийняття.


14. Фінансовому управлінню оприлюднити дане розпорядження в газеті «Технополіс».


15. Встановити, що це розпорядження набирає чинності з 01 січня 2024 року та діє до 31 грудня 2024 року.


16. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Начальник Слов’янської міської

військової адміністрації                                                                                                      Вадим ЛЯХФайли:Слов'янська міська ВЦА, Слов’янська міська рада
2018-2024 © Всі права застережено.