Розпорядження міського голови  "Про розробку проекту Програми економічного і соціальног..."  № 271-р від 20.08.2019р. 
Документ №271-р від 20.08.2019р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

На сайті 21.08.2019УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
 
від 20.08.2019  № 271-р
м. Слов'янськ
 

Про розробку проекту Програми

економічного і соціального розвитку

м. Слов’янська на 2020 рікВідповідно до розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.08.2019 № 853/5-19 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік», керуючись Стратегією розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498 (далі – Стратегія), постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 335) «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами), законами України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні»:


1. Фінансовому управлінню (Ковальов), управлінню житлово-комунального господарства (Башкаєв), управлінню соціального захисту населення (Альохіна), управлінню містобудування та архітектури (Руденко), відділу раціонального використання земельних ресурсів (Литвинова), відділу з питань внутрішньої політики (Кравченко), відділу інформаційного забезпечення (Самохвалову), відділу освіти (Рубльовський), відділу культури (Олійник), відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту (Міщенко), відділу охорони здоров’я (Джим), відділу екології та природних ресурсів (Соловей), відділу транспорту та зв’язку (Макієнко), відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи (Нікулеску), службі у справах дітей (Соколова), прес-службі (Звегіна):

1) розробити проекти розділів Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янськ на 2020 рік з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку регіону, визначених Концепцією Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік, затвердженої розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної-цивільної адміністрації від 13.08.2019 № 853/5-19, завдань Стратегії та плану заходів з її реалізації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року №90;

2) погодити проекти розділів Програми зі структурними підрозділами облдержадміністрації за напрямками діяльності та у термін до 09 вересня 2019 року надати разом з оригіналами листів узгодження до управління економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської міської ради.

3) передбачити починаючи з 01.01.2020 здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для програм економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, включаючи зміни до них.

2. Управлінню економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської міської ради (Сміренський):

1) забезпечити координацію, методичне та організаційне забезпечення розробки розділів проекту Програми;

2) у термін до 01 грудня 2019 року сформувати проект Програми і подати його на затвердження міської ради у встановленому законодавством порядку;

3. Організацію та контроль за розробкою розділів проекту Програми покласти на заступників міського голови, заступника міського голови-керуючого справами виконкому за напрямками діяльності (згідно з розподілом обов’язків).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови          Рубана А. Є.Міський голова                                                                                                                         В. М. ЛяхСлов’янська міська рада
2020 © Всі права застережено.