Рішення виконавчого комітету  "Про стан кадрової роботи в Слов’янській міській раді та..."  № 193 від 16.03.2016р. 
Документ №193 від 16.03.2016р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

На сайті 23.03.2016УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 16.03.2016  № 193
м. Слов'янськ
 

Про стан кадрової роботи в Слов’янській міській раді

та реалізацію вимог Закону України «Про службу в

органах місцевого самоврядування» у 2015 роціЗаслухавши інформацію начальника відділу кадрової роботи Моторіної Т.П. про стан кадрової роботи в Слов’янській міській раді у 2015 році та реалізацію вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і «Про очищення влади» , виконавчий комітет Слов’янської міської ради відзначає, що протягом 2015 року відділом кадрової роботи вживались необхідні заходи, спрямовані на неухильне додержання працівниками відділів, служб та управлінь міської ради вимог діючого законодавства в частині організації проходження служби в органах місцевого самоврядування та добору персоналу на вакантні посади до виконавчих органів Слов’янської міської ради.


У 2015 році було організовано проведення конкурсів на заміщення 30 вакантних посад осіб місцевого самоврядування. Для забезпечення відкритості та прозорості у процесі підбору кадрів всі оголошення про проведення конкурсів розміщувались в газеті «Славянские объявления» та на сайті міськради, також на сайті міської ради розміщувались відомості про всіх претендентів на зайняття вакантних посад та переможців конкурсів за результатами письмових іспитів.


У 2015 році на службу в органи місцевого самоврядування було прийнято 43 посадові особи, з них на конкурсній основі - 27 осіб, 9 осіб - вже мали статус державного службовця, 1 особа обрана громадою, 6 осіб були затверджені на посади рішенням міської ради нового скликання. Звільнено з різних причин 29 осіб. Проводилась робота по залученню молоді на службу в органи місцевого самоврядування.


Знов прийняті посадові особи місцевого самоврядування, окрім проходження спец перевірки, проходили перевірку відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».


З метою підбиття підсумків виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань, була проведена щорічна оцінка виконання ними посадових обов’язків, під час якої оцінювались результати роботи, ділові та професійні якості працівників.


В інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю “Державне управління” навчається 1 посадова особа. Дві посадові особи у 2015 році закінчили навчання за фахом “Державне управління”.


У 2015 році 10 посадових осіб місцевого самоврядування пройшли навчання з підвищення рівня своєї професійної компетентності.


Всі посадові особи Слов’янської міської ради, які у 2015 році прийняті на службу, попередженні про спеціальні обмеження, встановлені законодавством України щодо служби в органах місцевого самоврядування.


На підставі викладеного та керуючись ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком міської ради


ВИРІШИВ :


1. Інформацію начальника відділу кадрової роботи Моторіної Т.П. взяти до відома.


2. Начальникам самостійних відділів, служб та управлінь :


2.1. Забезпечити неухильне виконання вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і

«Про очищення влади».


2.2. При формуванні кадрового резерву залучати до його складу енергійних, компетентних та ініціативних працівників. Практикувати зарахування до кадрового резерву на посади спеціалістів випускників вищих навчальних закладів.


2.3. Забезпечити належний порядок ведення особових справ посадових осіб місцевого самоврядування і своєчасне внесення змін та доповнень в особові картки ф. П-2ДС.


2.4. Вживати заходів по додержанню посадовими особами місцевого самоврядування спеціальних обмежень та не допускати причин та умов, які сприяють корупційним діянням та виникненню потенційних та реальних конфліктів інтересів.


2.5. Сприяти проходженню посадовими особами місцевого самоврядування регулярного навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації.


3. Конкурсній комісії (Кім ):

3.1. Особливу увагу приділяти дотриманню кваліфікаційних вимог до претендентів по кожній вакантній посаді при оголошенні та проведенні конкурсу;


3.2. З метою набуття практичного досвіту, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, практикувати їх стажування до проведення конкурсних іспитів.


4. Відділу кадрової роботи (Моторіна ):


4.1. Організувати планування та організацію заходів, пов’язаних з підвищенням рівня професійної компетентності посадових осіб шляхом їх навчання в регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України. Залучати до проведення навчальних занять з працівниками міської ради викладачів вищих навчальних закладів міста та спеціалістів управління юстиції, Слов’янської об’єднаної державної податкової інспекції.


4.2. Проводити роботу по укладанню договорів з вищими навчальними закладами на проходження переддипломної практики студентами-випускниками в органах місцевого самоврядування з метою відбору талановитої молоді для включення до кадрового резерву.


4.3. Посилити роботу щодо пошуку нових форм і методів залучення молоді до роботи в органах місцевого самоврядування та формування позитивного іміджу посадових осіб місцевого самоврядування.


5. Зняти з контролю рішення виконкому міської ради від 18.03.2015 року № 139 “Про стан кадрової роботи в Слов’янській міській раді та реалізацію вимог Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування” і “ Про засади запобігання і протидії корупції ” у 2014 році”.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Огаркову О.А.Міський голова                                                                                                                         В.М.ЛяхСлов’янська міська рада
2021 © Всі права застережено.